Ceau, Junior!

Animest prezintă / Animest Presents

Animaţii de scurtmetraj pentru copii / Animation shorts for children (60’) (+4)

Animest le propune celor mici o călătorie animată alături de personaje care să le devină prieteni și să-i conducă prin câteva lumi inedite. Selecția de opt filme este realizată în cadrul rețelei Animation Festival Network, formată din festivalurile de film de animație Animafest Croația, Anifilm Cehia, Fest Anča Slovacia, Animest România și Animateka Slovenia. Proiectul educativ este cofinanțat prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene și  cuprinde filme de animație care abordează teme ecologice, dezvoltare durabilă și conservarea mediului. Pentru cei mai mici dintre spectatori, filmele care deschid proiecția abordează tema prieteniei insolite dintre creaturi în aparență diferite. Selecția propusă poate fi un bun punct de plecare pentru discuții și acțiuni concrete la îndemâna oricui, pe care adulții le pot sprijini în educarea celor mici în spiritul iubirii față de natură și față de semenii lor. Filmele se adresează mai ales copiilor de la 4 la 10 ani, dar le sunt recomandate călduros și copiilor mai mari și adulților.

Animest proposes to the little ones an animated journey with characters to become their friends and lead them through some unique worlds. The selection of eight films is made within the Animation Festival Network, consisting of the animation film festivals Animafest Croatia, Anifilm Czech Republic, Fest Anča Slovakia, Animest Romania and Animateka Slovenia. The educational project is co-financed by the Creative Europe Programme of the European Union and includes animated films addressing ecological themes, sustainable development and environmental conservation. For the youngest of the viewers, the films that open the screening address the theme of unusual friendship between seemingly different creatures. The proposed selection can be a good starting point for discussions and concrete actions available to anyone, which adults can support in educating the little ones in the spirit of love for nature and for their peers. The films are mostly aimed at children from 4 to 10 years old, but are also warmly recommended for older children and adults.

Proiecţia va fi urmată de un atelier de creaţie pentru copii organizat de Timişoara la cutie.

The screening will be followed by a creative workshop for children organized by Timisoara in the Box.

SURORI, VARA ÎN CARE NE-AM DESCOPERIT SUPERPUTERILE /

SISTERS: THE SUMMER WE FOUND OUR SUPERPOWERS

2020, 78 min., (+9), Norvegia / Norway

Regie / Director: Arild Østin Ommundsen, Silje Salomonsen

Distribuţie / Cast: Billie Østin, Vega Østin, Mette Arnstad

Două surori pornesc într-o călătorie epică prin sălbăticia norvegiană pentru a găsi ajutor pentru tatăl lor, care a căzut într-o crăpătură de munte.

Two sisters set off on an epic journey across the Norwegian wilderness to find help for their father, who has fallen into a mountain crack.

Filmul face parte şi din secţiunea Focus Norvegia.

The film is also part of the Focus Norway section.