Acord GDPR

Prin participarea dv. la acest eveniment, vă dați acordul ca Festivalul Ceau, Cinema! să facă fotografii și/sau înregistrări video cu dv. în timpul desfășurării evenimentului și să le publice, în mod gratuit, pe site-ul acestuia sau pe alte canale (print, TV, online), în scopul prezentării evenimentului și a participanților, pentru redactarea rapoartelor de presă și documentarea evenimentului. Ceau, Cinema! nu va disemina fotografii și/sau înregistrări video cu dv. către terțe părți. De asemenea, în acest fel consimțiți ca datele dv. personale să fie salvate și procesate (spre a vă furniza ulterior informații despre activitățile Ceau, Cinema!). Acordul dv. este benevol, fără ca dv. să fiți prejudiciat în cazul în care vă exprimați refuzul. Puteți să vă retrageți acordul dat, în orice moment, trimițând un e-mail către Ceau, Cinema! la festival@ceaucinema.ro.